توصیه برای الحاقیه بیمه شخص ثالث خودرو

دوستان عزیز باتوجه به افزایش نرخ دیه به۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰تومان وماه حرام ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰تومان نسبت به الحاقیه افزایش بیمه های خودرو خود تان پایان فروردین ماه اقدام نمایید...اولین ماه حرام رجب از ۹۴/۱/۳۱

/ 0 نظر / 44 بازدید