جواب سوال اختبار دفتریاری با توجه به استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری

سوال: نظر به اینکه در شغل سردفتری ودفتریاری و کلا در دفاتر اسناد رسمی احراز هویت (برابر ماده ۴۹ قانون ثبت، از وظایف سردفتر ثبت کردن اسناد مطابق مقررات وقانون است) از اساس کار می باشد و بسیاری از متعاملین از بانوان می باشند و برای احراز هویت نگاه به ایشان اجباری است .این موضوع چه حکمی دارد؟

جواب استفتاء از معظم له : نگاه به زن نامحرم جایز نیست مگر به صورت و دست‌ها تا مچ در صورتى که زینت و آرایش نشده باشد، مگر اینکه ضرورتی در میان باشد و البته در هر صورت نباید نگاه به آنها همراه با قصد لذّت و ریبه صورت گیرد.
/ 0 نظر / 174 بازدید