به ازاءصدور هر سند الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی باید 50000 ریال اخذ شود.

همکاران گرامی اخذ مبلغ 50.000 ریال به ازای تنظیم هر سند در سامانه باید از طریق pos پرداخت شده و به هیچ عنوان در مبلغ حق الثبت برنامه پرداخت الکترونیک فیلد حق الثبت نوشته و اضافه نشود چون به حساب دیگری واریز می شود و طریقه پرداخت به این نحو که بعد از پرداخت هزینه های سند اعم از تحریر و ثبت و یا مالیات سیلندر دوباره کارت کشیده و مبلغ 50000 ریال را با انتخاب گزینه خرید پرداخت و واریز نمائید تا به زودی (ان شاءالله و با توکل به خداوند) گزینه مورد نظر در سامانه و برنامه پرداخت الکترونیک سامان فعال شود.http://www.notary.ir/sites/default/files/sazman92-12-28.jpg

/ 0 نظر / 42 بازدید