سال نو بر شما مبارک باد

ای تغییر دهنده دلها و دیده‏ها / ای مدبر شب و روز / ای گرداننده سال و حالت ها / بگردان حال ما را به نیکوترین حال. 
فرارسیدن بهار و سال نو را به تمام همکاران و هموطنان عزیز تبریک  و شادباش عرض مینمایم.(( هفت سین ها باید دارای این ویژگی ها باشند ))
 
 ۱- نام آنها پارسی باشد.
 ۲- با بندواژه (حرف) سین آغاز شود
 ۳- دارای ریشه گیاهی باشند.
 ۴- خوردنی باشند
 سیب. سیر. سماغ. سرکه. سمنو. سبزی( یا سبزه ) و سنجد 
 
 بر این پایه : _ ُسنبل ( نه خوراکی است نه پارسی ) تازی است
 
 _ سکه ( نه خوراکی است نه پارسی ) تازی است
 
 سماور ( نه خوراکی است نه پارسی ) روسی است
 
  در بیست میلیون واژه های پارسی، نمی توان هشتمی را برای هفت سین های نوروزی پیدا کرد که دارای این  ویژگی ها باشند
 
  هر یک از سین های هفت سین، نماد یکی از سپنتاهای ( هفت ابر فرشته ) کیش زرتشت است 
 
 سیر  نماد اهورا مزدا  
  سبزه  فرشته اردیبهشت نماد آبهای پاک است
 سیب  فرشته سپندارمذ، فرشته زن ، نماد بارداری و پرستاری است
  سنجد  فرشته خورداد نماد دلبستگی 
 سرکه  فرشته امرداد نماد جاودانگی
 سمنو  فرشته شهریور نماد خواربار
 سماغ  فرشته بهمن نماد باران
 
   سماغ واژه پارسی است و نباید با بندواژه " ق " نوشته شود
 
 ((دکتر ناصر انقطاع))
/ 0 نظر / 41 بازدید