جوابیه در خصوص رعایت سلسله انتقالات سند خودرو

همکار گرامی آقای ناصر پیر محمدی سردفتر محترم دفتراسناد رسمی 35 قم ؛

عطف به مرقومه جنابعالی در سایت بنچاق در خصوص خلا وجود بخشنامه ای در خصوص سلسله انتقالات خودرو و توالی تاییدیه های نقل و انتقال صادره از موسسات رهگشا راهنمایی و رانندگی  به پیوست تصویر بخشنامه مورد بحث صادره از سازمان محترم ثبت اسناد و املاک  را جهت مشاهده شما و سایر همکاران،  پیرو بیانات جناب آقای سیروس منتشر می نمایم .

در پایان از جناب آقای احمد علی سیروس به جهت علم و درایت و دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی  و انتشار مطلب"سردفترانی که خودرو را بدون سندرسمی  قبلی نقل و انتقال کنند سلب صلاحیت می شوند" و  پاسخ ایشان به همکاران در همین موضوع  و رفع شک و شبه در این زمینه را ارج نهاده و تقدیر و تشکر خود را به ایشان ابلاغ می نمایم .

/ 0 نظر / 103 بازدید