اگر خریدار، خودرو را تعویض پلاک نموده و قبل از تنظیم سند فوت نماید تکلیف چیست ؟

جواب : خریدار جدید که خودرو مذکور را از متوفی خریداری نموده است  باید دادخواست الزام ورثه به تنظیم سند به قائم مقامی متوفی به دادگاه تقدیم نماید و پس از صدور حکم الزام به انتقال به اداره دارائی مربوطه مراجعه و به  هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع را ارجاع دهد (با درخواست خارج از نوبت برای تسریع کار) نهایتا این هیئت با توجه به ماده 37 و بخشنامه ی آن و با عنایت به حکم دادگاه اعلام خواهد کرد که خودرو مورد بحث جزء ماترک متوفی نبوده و نیازی به فرم 19 مالیاتی نخواهد داشت .

/ 0 نظر / 44 بازدید