راهنمای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد

راهنمای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسنادرا مطابق تصویر ذیل  در منوی سیستم دانلود و مطالعه نمائید .

 

 

طرح مساله و احتمال خطا در آینده

تمام این پیشنهادات برای بهبود و پیشرفت کار و تعالی جایگاه دفاتر اسناد رسمی ارائه و مطرح میگردد تا شاید بتواند در تنظیم آئین نامه ای جامع و کامل نقشی ایفا نماید .

در همین ابتدای کار و قبل از تهیه آئین نامه باید چاره ای اندیشید برای موارد استثنایی عدم اخذ اثر انگشت و مواردی که اثر انگشت سبابه دست راست مشگل داشته و قادر به اسکن آن نخواهیم بود که در سامانه اخذ اثر انگشت سایر انگشتان در سامانه پیش بینی شده است ودر ذیل آن مورد توضیح وجود دارد که باید توضیح داده شود

سوال:اگرانگشت سبابه  راست اسکن شود حتی با فرض وجود بانک اطلاعاتی کل کشور اگر توسط جاعل انگشت دست دیگر اسکن شود سابقه اثر انگشت راست در بانک موجود خواهد بود و همین امر باعث فرار جاعل و تکرار جعل و عدم اطلاع دفاتر از ابن واقعه خواهد شدو در مراجعه بعدی سردفتر از کجا متوجه خواهد سد کدام انگشت اسکن شده است؟؟؟

راهکار پیشنهادی:در صورت توضیح اجباری که چرا انگشت دیگر اسکن شده و پیغام این توضیح در مراجعه بعدی به دفتر تنظیم کننده سند هشدار داده شود و سردفتر در سند جدید همان انگشت را علاوه بر اسکن سبابه راست ،اسکن نماید تا از هرگونه احتمال خطا و تالی فاسد جلوگیری گردد .که اگر جز این باشد و هشدار داده نشود مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد

حال سوال و نکته اینکه :اگر توسط بعضی معدود همکار نماها توضیح دروغ داده شود تا انگشت دیگری اسکن شود و در بانک اطلاعاتی موجود اثر انگشت دبگری موجود خواهد بود که با این کار اگر جعلی صورت گیرد بانک مذکور از کجا میتواند تشخیص دهد که اثر انگشت دیگری اسکن گردیده است؟اگر توضیحات تکرار و تکراری شود آیا سازمان محترم یا واحدهای بازرسی وقت و فرصت رصد تمام توضیحات و تشخیص دروغ از رایت را خواهند داشت؟مسلما خیر

راهکاری باید اندیشیده شود دقیق تر و منطقی تر 

مثلا

1-انگشت سبابه راست و سبابه چپ هر دو اسکن شوند همزمان

2-در صورت مشگل دار بودن اثر انگشت سبابه راست یا به ترتیب سایر انگشتان آیین نامه مقرر نماید در چنین مواردی اخذ2نفر شاهد و اسکن اقر انگشت آنها الزامی باشد.

3-اخذ گواهی پزشک مبنی بر نداستن اثر انگشت و اخبار در توضیحات که البته ابن بند دارای اتلاف وقت و صرف هزینه و ضمنا تالی فاسد خواهد بود

4-اسکن هر ده انگشت برای موجود بودن در بانک ازلاعاتی تا در مراجعات بعدی حداقل اثر 8یا ایکس انگشت مطابقت داده شود 

5-گرفتن عکس آنلاین از شخص فاقد اثر انگشت دست و پا در موارد استثنایی و آپلود عکس در سامانه 

(بعضی پیشنهادات از گروه مجزی اجتماعی نویسا اقتباس شده است و به روز رسانی خواهد شد)

در هر حال بسیار ضروری و واجب است که سازمان محترم راهکاری برای دور زدن این مهم در سامانه و هم در آئین نامه پیش بینی نماید .

لازم به ذکر است موارد شاهد و امین و نمایندگان اشخاص حقوقی و زندانیان یا بیماران در زندان و منزل یا بیمارستانها نیز باید در سیستم و آئین نامه تعریف و پیش ببنی شود.

بنا به پیشنهاد جناب فلاحی سردفتر نور آباد در آیین نامه ترتیبی اتخاذ شود زندانیان با اجازه دادستان در معبت مامور به دفترخانه مراجعه نمابند تا در زمان و هزینه صرفه جویی شده و اقدامات امنیتی نبز رعابت گرددو اسکنردر این مورد از دفاتر خارج نشود


تهیه کنندگان محترم  آئین نامه خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که احراز هویت اسکنرها و  سبستم جدید  کمک حال سردفتر و کارکنان دفاتر باشد و نه بار و مسئولیتی جدید و شاید سنگین تر بر دوش سردفتر و دفاتر اسناد رسمی.

/ 0 نظر / 361 بازدید