تغییر کد تلفن و شماره تلفن های ثابت شهرستان شهرضا

کد شهرستان شهرضا و سایر توابع استان اصفهان از ساعت 10 شب مورخ 93/3/7 به 031 تغییر یافته وتغییرات  پیش شماره تلفن های ثابت به شرح ذیل است :

 

5321

221

5322

222

5323

223

5324

224

5328

228

5351

321

5350

323

5354

324

پیش شماره شماره جدید          

پیش شماره قدیم

 شماره تلفن  جدید دفاتر اسناد رسمی شهرضا به شرح ذیل می باشد :

 

 

دفتر اسناد رسمی 1 شهرضا

  کفیل دفتر 1 سردفتر دفتر303 شهرضا گیتی براهیمی 53233002  

دفتر اسناد رسمی 2 شهرضا

فرهاد خاکی 53235475  

دفتر اسناد رسمی 3 شهرضا

سید مهدی میرهادی

53503336

 

دفتر اسناد رسمی 4 شهرضا

رحمت اله ناظم 53226369  

دفتر اسناد رسمی 5 شهرضا

مینا صهبایی 53239690  

دفتر اسناد رسمی 11 شهرضا

امیر حسین کاظمی اسفه 53230629  

دفتر اسناد رسمی 40 شهرضا

علیرضا ناظم 53223488  

دفتر اسناد رسمی 145 شهرضا

فیروزه السادات مشرفی 53235446  

دفتر اسناد رسمی 247 شهرضا

منصور آقاسی 53242035  

دفتر اسناد رسمی 263 شهرضا

سیدمجید میرطلایی 53231471  

دفتر اسناد رسمی 292 شهرضا

محمد علی علی پور 53232776  

دفتر اسناد رسمی 303 شهرضا

گیتی براهیمی 53233002  

دفتر اسناد رسمی 347 شهرضا

سید مجید طیبی 53241717  

دفتر اسناد رسمی 393 شهرضا

معصومه اکبری شهرضا 53516873  

دفتر اسناد رسمی 427 شهرضا

معصومه براهیمی 53235425  

 
/ 0 نظر / 330 بازدید