هشدار یک سردفتر اسناد رسمی/خطر تکرار سه هزار میلیاردی از قِبل سردفتران

 

 خبرگزاری خبر آنلاین

در حال حاضر دفاتر اسنادرسمی سراسر کشور به لحاظ قانونی در خصوص  انجام امور مالی خود ملزم به استفاده ازدستگاه  POSبانک ملی می باشند که این الزام اگر چه موجب جلوگیری از اجحاف به مراجعین است اما  سبب اجحاف مضاعف به  سردفتران گردیده است، اجحافی که دیگر برای این قشر از جامعه ما عادی شده ولی امیدواریم برای سیستم بانکی ما  عادی نشود چون با عملکرد فعلیِ سیستم بانکی ،تکرارسناریو سه هزار میلیاری  دوراز انتظار نیست.

داستان از این قرار است که هر دفتر خانه قبل از تنظیم سند ملزم به پرداخت وجه مربوط به آن از طریق سامانهPOS بانک ملی می باشد.

این سامانه ،وجوه واریزی را از جهت مالیات وحق التحریر وحق الثبت تفکیک کرده وهرکدام را به حساب مربوط واریز می کند.از اینکه مالیات وحق الثبت با چه تاخیری به حساب های  دولتی مربوط واریز می شود خبر نداریم اما حق التحریر (حقوق سردفتر ودفتریار،مالیات برارزش افزوده،حقوق کانون سردفتران ودفتریاران) که باید به حساب سردفتر واریز وسپس توسط سردفتر تفکیک شود همیشه با تاخیر مواجه است ، تاخیری که تاصبح روز بعد راهمه سردفتران پذیرفته اند(اگر نپذیرندهم نمی توانند کاری انجام دهند؟)اما بعضاً این تاخیرات به 72ساعت هم می رسد.

پرسش اینجاست:

تعداددفاترسراسر کشور حدود7200دفترخانه است.اگر بطور معمول ومتوسط قرار باشدروزانه 500 هزار تومان که (عبارت است از حقوق سردفتر،دفتریار،کانون سردفتران ودفتریاران،مالیات برارزش افزوده و...)به حساب مفتوحه در بانک ملی واریز شود جمع مبلغ واریزی 7200دفتر خانه بالغ بر3.600.000.000 تومان درروزخواهد بود.اما این مبلغ که در شرایط عادی حدود20 ساعت بعد ودر مواقع دیگر تا72 ساعت بعدبه حساب واریز می شود معلوم نیست در طی این مدت درحساب کیست.

بدیهیات:

وجه ازحساب مراجعه کننده (صاحب سند) همان لحظه کسر می شود.

به حساب دفتر خانه واریز نشده وحداقل 20 ساعت ودر شرایطی 72ساعت بعد واریز می شود.

شبهات:

بانک ملی مدعی است که طی این مدت پول در هیچ حسابی مربوط به وی نیست.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان هم همین ادعا رادرمورد خودش دارد.

تنها مجهول:

شما به این پرسش پاسخ دهید که طی این مدت ،این مبلغ که یک مبلغ حداقلی است (چه بسا بسیاربیشتر از مبلغ فوق باشد) درحساب چه کسی است؟

هشدار:

نکندصدای این کمانچه نوازی زمانی دربیاید که دیگر کاری نشود کرد.

نکند این حرکتِ خلافِ عرف واخلاق با این جمله غیر معقول که"همه تراکنش ها ی همه بانک ها با طرح شاپرک چنین وضعیتی دارند" توجیه شود.(بدیهی است که این عذر ی است بدتر ازگناه).

نکندسه هزار میلیارد تکرارشود.

نکند...

رضا حسینی جبلی

سردفتر اسناد رسمی

منبع لینک اصلی خبر :http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%283oujw0bsazp1bb0tnfhx50zr%29%29/detail/359980/weblog/torkhamedani

/ 0 نظر / 13 بازدید