راهنما تصویری ارسال اظهارنامه الکترونیک و تکمیل دفتر درآمد و هزینه

راهنمای کامل و جامع در خصوص ارسال اظهارنامه الکترونیک و تکمیل دفتر درآمد و هزینه  به همراه  محاسبه مالیات شغلی به روشهای متکی بر درآمد یا روش علی الراس مستندا به قوانین مالیاتی و قانون دفاتر اسناد رسمی ، توسط دوست و همکار عزیز آقای احسان صادقیان دفتریار دفتر اسناد رسمی 778 تهران  تهیه گردیده است که می توانید در وبلاگ وزین ایشان (اینجا کلیک نمائید ) مطالعه نمائید .

/ 0 نظر / 46 بازدید