خلاصه جلسه پرسش و پاسخ دیروز (یکشنبه) کانون مرکز

1. سرقفلی رو نمی توان در رهن قرار داد.
2. چنانچه در مبایعه نامه مقرر گردیده باشد که سند وکالت بلاعزل بنام خریدار تنظیم شود، نمی توان گواهی عدم حضور صادر کرد.
3. کارت سوخت دیگر مفهومی ندارد لذا سردفتر تکلیفی به نوشتن آن ندارد.
4. برای اعمال حق فسخ در سند صلح باحق فسخ، استعلام ثبت لازم نیست .
5. در آینده با کشیدن کارتهای ملی هوشمند جدید در دستگاههای مخصوص، مشخصات و عکس صاحب آن در سامانه مشاهده خواهد شد.
6. مهلت اعتراض به کیفرخواست صادره از سردفتر و دفتریار، ده روز است.
7. زمینهای داخل محدوده خدماتی شهرها نیازی به استعلام از مرجعی نیست.
8. مهریه خانمی به شخصی صلح شده حال متصالح حق تقاضای صدور اجرائیه دارد؟ برای این سوال پاسخی داده نشد!
9. تاکسی، سواری محسوب نمیشود لذا دفاتر تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض آن ندارند.
با تشکر از جناب آقای داود بایروند  
/ 0 نظر / 62 بازدید