سوال و جواب در خصوص درج آمار "صدور الکترونیکی اسناد" در دفتر تمبر

سوال و جواب در خصوص درج آمار  "صدور الکترونیکی اسناد" در دفتر تمبر

سؤال:در دفتر تمبرستونی برای نوشتن  آمار هزینه های صدور الکترونیکی اسناد لحاظ نشده است کجا باید مبلغ و تعداد آمار "صدور الکترونیکی اسناد"باید نوشته شود؟

جواب اینجانب:
به نظر می رسد چون مبالغ "صدور الکترونیکی اسناد" به حساب جداگانه ای غیر از حساب حق الثبت واریز می شود و طبق دستورالعمل قابل جمع با مبلغ حق الثبت نیست و با توجه به اینکه در دستگاه pos تعداد و مبلغ درخواست می شود که می توان مبلغ کل اسناد تنظیمی را یکجا واریز نمود با برداشت از مراتب پیش گفته   در آخر دفتر تمبر (ماده123) بعد از بستن آمار هر ماه و جمع ستونهای مربوطه باید تعداد اسناد و مبلغ کل واریزی صدور الکترونیکی اسناد  نوشته شود .

خواهشمند است همکاران و صاحب نظران محترم نظر خود را اعلام نمایند.

/ 0 نظر / 29 بازدید