آمار دفاتر اسناد رسمی در فروردین

1-ارسال آمار صورت معاملات فصلی زمستان (دی -بهمن -اسفند)

2-ارسال آنلاین آمار مالیات بر کارمندان  اسفند ماه

3-ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان (دی -بهمن -اسفند)

4-ارسال آمار اسناد دولتی 6 ماه دوم سال 93 موضوع بخشنامه شماره 11591 مورخ 85/5/8 سازمان محترم ثبت

5-ارسال لیست بیمه کارکنان و پرداخت حق بیمه با شماره آسان پرداخت #713*724*

6-ارسال آمار اسناد منقول و غیر منقول به اداره امور مالیاتی

7- دعای فراوان جهت حذف آمار کاغذی و سپس حذف ارسال آمار توسط دفاتر اسناد رسمی

خسته نباشید .

نظر به اینکه طبق قوانین مختلف جدید سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت آنی دسترسی پیدا کرده است لزومی به ارسال آمار به این صورت نمی باشد و  موضوع ارسال آمارهای مختلف پیش گفته  باید هرچه سریعتر از دوش دفاتر اسناد رسمی برداشته شود .

/ 0 نظر / 49 بازدید