تصویب افزایش مبلغ وام صندوق تعاون کانون سردفتران و دفتریاران تا 37میلیون تومان

باتوجه به پیشنهاد کمیسیون پژوهش کانون سردفتران وتصویب هیات محترم مدیره کانون نهایتا سازمان ثبت اسنادواملاک کشور باپیشنهاد کانون درخصوص افزایش میزان وام صندوق تعاون کانون موافقت نمود. 
نحوه پرداخت وام با توجه به آئین نامه صندوق تعاون وپس از اتخاد تصمیم توسط هیات مدیره جهت اجرا به صندوق تعاون متعاقبا اعلام خواهد شد.
/ 0 نظر / 60 بازدید