راهنما مشاهده تراکنش های سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه (POS) اسفند 93

1-ابتدا وارد سایت http://sabt1.sep.ir شوید.

2-گزینه ورود (گوشه سمت چپ بالا) را انتخاب کنید.

3-شناسه کاربری و رمز عبور دفتر را وارد نمایید و گزینه ورود را انتخاب کنید.(شناسه کاربری و رمز عبور هر دفتر در صورتی که دفتر تغییر نداده باشد ، همان شماره ترمینال دستگاه پوزبدون رقم اول می باشد)

4-پس از ورود ،از منوی "خدمات دفاتر" گزینه "تولید فایل نسخه 2" و در لیست روبروی آن گزینه "تولید فایل تراکنش های قدیمی" را انتخاب کنید.

5-در صفحه جدید ، گزینه "جستجوی فایل های آرشیو" را انتخاب کنید.

6-در لیست بارگزاری شده ، فایل آرشیو تراکنش های سال 1389 الی 1393 قابل مشاهده می باشد . گزینه "دریافت فایل" (مقایل گزینه فایل آرشیو تراکنش های سال1393) را انتخاب کنید.

7-پس از دریافت (دانلود) فایل ، فایلی با نام SabtV2_1393.mdb ایجاد خواهد شد.

8-فایل تولید شده از پرتال، می بایست فایل پیش گفته را در مسیری که برنامه سامانه نصب شده است را به پوشه Data انتقال دهید.

9-پس از اتمام عملیات ، تراکنش های مربوط به سال 93 در لیست تراکنش ها (در سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه) نیز قابل مشاهده خواهد بود.

 

*** در برنامه سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه (POS) امکان تجمیع آمار تراکنش های اسفند 93 و فروردین 94 به صورت یکجا وجود ندارد . پس آمار تراکنش ها تا پایان اسفند 93 و فروردین 94 به صورت جدا ارائه خواهد شد.

/ 0 نظر / 94 بازدید