قانون کاداستر از طرف رئیس جمهور ابلاغ شد

قانون کاداستر از طرف رئیس جمهور ابلاغ شد

این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

/ 0 نظر / 38 بازدید