پیش نویس تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بعد از 4 سال

همکارگرامی . به پیوست نظریه اصلاح تعرفه حق التحریر جهت اطلاع اعلام می شود. خواهشمنداست نظرات خودر ظرف یک هفته به دفتر هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران تهران اعلام فرمائید.

احمد علی سیروس

 

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-2.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-3.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-4.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-5.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-6.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-7.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-8.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-9.jpg

در حال نمایش اصلاح تعرفه تحریر93.12.9-10.jpg

/ 0 نظر / 57 بازدید