آئین نامه محاسبه و پرداخت 15 درصد تحریر به کارکنان دفاتر اسناد رسمی

آیین‌نامه‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب‌ 23/12/1371     ریاست‌ قوه‌ قضاییه‌   در اجرای‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ 3/3/71 و تبصره‌ ذیل‌ آن‌، نحوه‌ توزیع‌پاداش‌ به‌ کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ می‌شود: ماده‌ 1 ـ سردفتر هر دفترخانه‌، مکلف‌ است‌ 15 درصد از حق‌ التحریر مصوب‌ اسناد تنظیمی‌ در دفترخانه‌ را در هر ماه‌ احتساب‌ و به‌ کارکنان‌ و دفتریار دوم‌همان‌ دفترخانه‌ به‌ شرح‌ آتی‌ پرداخت‌ نماید: ماده‌ 2 ـ برای‌ پرداخت‌ پاداش‌، رعایت‌ شعائر اسلامی‌، نوع‌ شغل‌، مهارت‌ فنی‌، نحوه‌ رفتار با همکاران‌ و ارباب‌ رجوع‌، دقت‌ و صحت‌ درکار و حضورمنظم‌، ملاک‌ عمل‌ خواهد بود. ماده‌ 3 ـ عناوین‌ شغلی‌ موجود در دفاتراسناد رسمی‌ و امتیازات‌ عبارتند از: 1 ـ مستخدم‌ و آبدارچی: ‌4 امتیاز 2 ـ نامه‌ رسان‌: 5 امتیاز 3 ـ ماشین‌ نویس‌: 6 امتیاز 4 ـ بایگان‌: 7 امتیاز 5 ـ ثبات‌: 7 امتیاز 6 ـ مسئول‌ خدمات‌ اداری‌ و مالی‌ دفترخانه‌: 7 امتیاز 7 ـ سند نویس‌: 8 امتیاز 8 ـ دفتریار دوم‌: 5 امتیاز و در صورتی‌ که‌ متصدی‌ هر کدام‌ از مشاغل‌ فوق‌ الذکر باشد، از امتیاز آن‌ شغل‌ نیز بهره‌مند خواهد شد. تبصره‌ 1 ـ دفتریاران‌ دومی‌ که‌ عهده‌ دار کفالت‌ دفتریاری‌ اول‌ باشند از دریافت‌ پاداش‌ برخوردار نخواهند بود. تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ کارکنان‌ دفترخانه‌، دارای‌ مدرک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌ و لیسانس‌ و بالاتر از آن‌ باشند به‌ ترتیب‌ 2 و 3 امتیاز به‌ امتیازات‌ فوق‌ در هررده‌ اضافه‌ می‌شود. تبصره‌ 3 ـ هرگاه‌ کارمندی‌ تصدی‌ چند شغل‌ از مشاغل‌ را عهده‌ دار باشد از کلیه‌ امتیازات‌ آن‌ مشاغل‌ استفاده‌ خواهد کرد. ماده‌ 4 ـ سردفتر دفترخانه‌، مکلف‌ است‌ در پایان‌ هر ماه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ مذکور در مواد 3 و5 این‌ آیین‌ نامه‌ 15% از حق‌ التحریر ماهیانه‌ را طبق‌ لیستی‌،در قبال‌ اخذ رسید، به‌ کارکنان‌ دفترخانه‌ پرداخت‌ و یا به‌ حساب‌ بانکی‌ آنان‌ واریز نماید. تبصره‌ 1 ـ در صورت‌ عدم‌ رعایت‌ ضوابط‌ مذکور در ماده‌ 2 این‌ آیین‌ نامه‌ توسط‌ کارمند سردفتر می‌تواند 50% از سهم‌ اختصاصی‌ آن‌ کارمند را کسر و به‌تساوی‌ بین‌ سایر کارمندان‌ دفترخانه‌ تقسیم‌ و به‌ آنان‌ پرداخت‌ نماید. تبصره‌ 2 ـ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ واختلافات‌ فی‌ مابین‌ سردفتر و کارمند، نسبت‌ به‌ اجرای‌ تبصره‌ فوق‌، هیأت‌ موضوع‌ ماده‌ 6 این‌ آیین‌ نامه‌ خواهدبود. ماده‌ 5 ـ نحوه‌ محاسبة‌ پرداخت‌ 15 درصد به‌ شرح‌ زیر خواهد بود: 15 درصد حق‌ التحریر ماهیانه‌ هر دفترخانه‌ تقسیم‌ بر کل‌ امتیازات‌ کارکنان‌ آن‌ دفترخانه‌ ضرب‌ در امتیاز شغل‌ مورد تصدی‌ هرکارمند، برای‌ مثال‌: فرض‌ بر این‌ است‌ که‌: جمع‌ 15 درصد ماهیانه‌ 680000 ریال‌ و جمع‌ امتیازات‌ 34 و جمع‌ امتیاز شغل‌ ثبات‌ عدد 7 باشد: 140000 = 7 * 34: 680000 و یا در صورتی‌ که‌ جمع‌ 15 درصد ماهیانه‌ 480000 ریال‌ و جمع‌ امتیاز کارکنان‌ دفترخانه‌ای‌ 48 باشد و جمع‌ امتیاز سند نویس‌ عدد 8 باشد: 80000 = 8 * 48: 480000 تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ دفترخانه‌، فاقد کارمند باشد، سردفتر نسبت‌ به‌ پرداخت‌ 15 درصد پاداش‌ موضوع‌ قانون‌، تکلیفی‌ ندارد. ماده‌ 6 ـ در صورت‌ بروز اختلاف‌ فی‌ مابین‌ سردفتر و کارکنان‌ دفترخانه‌ نسبت‌ به‌ میزان‌ و نحوه‌ پاداش‌، در هر واحد ثبتی‌، هیأتی‌ مرکب‌ از: رئیس‌ واحد ثبتی‌ یا قائم‌ مقام‌ او و یک‌ سردفتر به‌ انتخاب‌ سردفتران‌ همان‌ حوزه‌ ثبتی‌ و یکی‌ از کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ انتخاب‌ کارکنان‌ دفاتر اسنادرسمی‌ همان‌ حوزه‌ ثبتی‌ تشکیل‌ و ملاک‌، تصمیم‌ اکثریت‌ هیأت‌ خواهد بود که‌ تصمیمات‌ آن‌ قطعی‌ و لازم‌ الاجراء است‌. تبصره‌ ـ مدت‌ عضویت‌ سردفتر و کارمند مزبور، دو سال‌ خواهد بود و انتخاب‌ مجدد آنها بلامانع‌ و عضویت‌ کلیه‌ اعضاء تبرعی‌ است‌. این‌ آیین‌ نامه‌ مشتمل‌ بر 6 ماده‌ و 7 تبصره‌ می‌باشد که‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور مامور اجرای‌ آن‌ است‌.

/ 0 نظر / 253 بازدید