مناظره ریاست محترم کانون در رسانه ملی و حکم دادگاه برای پیش فروش بدون سند رسمی

مجازات  اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند (یا بدون اخذ مجوز لازم اقدام به درج  یا انتشار آگهی در روزنامه ها نمایند) : حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی (طبق طبق ماده 23 این قانون)
/ 0 نظر / 51 بازدید