راهنما تنظیم سند تعهد به بیع و شرحی حقوقی بر تعهد به انتقال

شرحی بر سند تعهد به بیع
شروع موضوع با انتشار خبر در سایت کانون سردفتران و دفتریاران 9/4/1394 بشرح :
 سند تعهد به انتقال یا سند تعهد به بیع سابقه دیرینه در میان اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دارد و همکاران سردفتر با این سند نا آشنا نیستند.در ما نحن فیه نیز در صورت مراجعه پیش فروشنده و پیش خریدار به دفاتر اسناد رسمی، سردفتر می تواند با اخذ مدارک مربوطه نسبت به تنظیم سند تعهد به فروش اقدام کند. تنظیم این سند نیازمند صدور شناسنامه فنی ساختمان نیست و صرفا با رسمی شدن تعهد طرفین، هر یک از پیش فروشنده و پیش خریدار در تاریخ های مقرر و در صورت نقض تعهد از طرف مقابل می توانند از دفتر اسناد رسمی درخواست صدور اجراییه نمایند.وی اضافه کرد: در سال 1392 کانون سردفتران و دفتریاران با استعلام موضوع تنظیم قرارداد تعهد به انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین مالیات نقل و انتقال سند مربوطه نهایتا موفق به اخذ نظریه سازمان بدین مضمون گردید که تنظیم اینگونه اسناد نیازی به کسب گواهی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ندارد. از طرف دیگر با توجه به عدم انتقال مالکیت در تنظیم اسناد مربوطه حق الثبت اینگونه اسناد نیز به صورت غیر مالی محاسبه خواهد شد.و یادآور شد: هزینه تنظیم این سند در دفاتر اسناد رسمی در مقایسه با تنظیم اسناد قولنامه عادی در دفاتر مشاورین املاک ده ها برابر کمتر است.نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: در سال گذشته کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص سوال سران دفاتر اسناد رسمی به این مضمون که تنظیم سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی مجاز است و درصورت مثبت بودن پاسخ، ماخذ وصول حق الثبت اینگونه اسناد چه مبلغی است، اظهار نظر کرد: مطابق ماده 30 دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند نسبت به تنظیم اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر اینک مخالف با قوانین و مقررات، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. چون قرارداد تعهد به بیع مشمول هیچ یک از محدودیت های مذکور نمی باشد، وفق ماده 10 قانون مدنی معتبر و تنظیم آن بلامانع است. ضمنا حق الثبت تنظیم اینگونه اسناد براساس ماده 124 قانون ثبت به صورت غیرمالی محاسبه و وصول می شود که این نظریه مورد تایید سازمان ثبت نیز می باشد.


سپس  نمونه سند تعهد به بیع  بشرح 3تصویر ذیل به صورت رسمی منتشر گردید
 
 
 

/ 0 نظر / 401 بازدید