لغوبخشنامه-چک کردن افراد ممنوع المعامله فقط از طریق سامانه ثبت آنی


قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 
شماره : 92/190695
تاریخ: 1392/11/08

 


بخشنامه 

 

نظر به اینکه سردفتران اسناد رسمی مجاز به ثبت معاملات اشخاص ممنوع المعامله نمی باشند و بانک اطلاعات اشخاص ممنوع المعامله ساماندهی گردیده و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت برخط در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است لذا ، ضمن لغو بخشنامه شماره 10/130 – 1358/01/14 رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر می دارد، سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد ، مفاد اطلاعات بانک مذکور را ملاک عمل قرار دهند و از تنظیم و ثبت اسناد مربوط به اشخاص ممنوع المعامله خودداری و از اعمال نظرات و اطلاعات شخصی خود و یا تنظیم سند بر اساس اقرار و قبول مسئولیت طرف معامله با اشخاص مذکور ، اجتناب نماید.

 

معاون محترم امور اسناد سازمان، مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها ، کانون سردفتران و دفتریاران نظارت لازم جهت حسن اجرای بخشنامه را معمول خواهند داشت.

 

 

                                                                    احمد تویسرکانی

 معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

/ 0 نظر / 181 بازدید