برای دریافت آموزش تصویری و راهنمای پرداخت اینترنتی لیست ماهیانه بیمه تامین اجتماعی "اینجا"کلیک کنید.

نرم افزار ارسال لیست حق بیمه -نسخه 2.7

 

 

منبع :سازمان  تامین اجتماعی