تلفن برای حل مشگل pos دفاتر اسناد رسمی استان اصفهان

سلام دوستان

همانطور که مستحضرید به علت تغییر کد و تغییر تلفن های ثابت استان دستگاه posقطع شده و قادر به ارسال و دریافت اطلاعات نیست

برای حل این مشگل با شماره تلفن 03132203885 شرکت پرداخت الکترونیک سامان تماس بگیرید.

نکته :

 - اقدامات شفابخش برای وصل دستگاه خود پرداز  فقط برای 1 روز تاریخ مصرف داشته و از روز یکشنبه طبق قول شرکت پرداخت سامان اوضاع به روال سابق بر خواهد گشت .

-این راه حل فقط برای استان اصفهان قابل اجرا بوده و برای استفاده سایر شهرستانها باید با پشتیبانی همان استان هماهنگ شود