کد شهرستان شهرضا و سایر توابع استان اصفهان از ساعت 10 شب مورخ 93/3/7 به 031 تغییر یافته وتغییرات  پیش شماره تلفن های ثابت به شرح ذیل است :

 

5321

221

5322

222

5323

223

5324

224

5328

228

5351

321

5350

323

5354

324

پیش شماره شماره جدید          

پیش شماره قدیم

 شماره تلفن  جدید دفاتر اسناد رسمی شهرضا به شرح ذیل می باشد :

 

 

دفتر اسناد رسمی 1 شهرضا
  کفیل دفتر 1 سردفتر دفتر303 شهرضا گیتی براهیمی 53233002  
دفتر اسناد رسمی 2 شهرضا
فرهاد خاکی 53235475  
دفتر اسناد رسمی 3 شهرضا
سید مهدی میرهادی
53503336
 
دفتر اسناد رسمی 4 شهرضا
رحمت اله ناظم 53226369  
دفتر اسناد رسمی 5 شهرضا
مینا صهبایی 53239690  
دفتر اسناد رسمی 11 شهرضا
امیر حسین کاظمی اسفه 53230629  
دفتر اسناد رسمی 40 شهرضا
علیرضا ناظم 53223488  
دفتر اسناد رسمی 145 شهرضا
فیروزه السادات مشرفی 53235446  
دفتر اسناد رسمی 247 شهرضا
منصور آقاسی 53242035  
دفتر اسناد رسمی 263 شهرضا
سیدمجید میرطلایی 53231471  
دفتر اسناد رسمی 292 شهرضا
محمد علی علی پور 53232776  
دفتر اسناد رسمی 303 شهرضا
گیتی براهیمی 53233002  
دفتر اسناد رسمی 347 شهرضا
سید مجید طیبی 53241717  
دفتر اسناد رسمی 393 شهرضا
معصومه اکبری شهرضا 53516873  
دفتر اسناد رسمی 427 شهرضا
معصومه براهیمی 53235425