کتاب "مجموعه نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران"منتشر شد

 

قیمت این کتاب سی هزار تومان و در این آدرس قابل خریداری است.