رئیس قوه قضائیه : تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی

منبع :کانون سردفتران و دفتریاران