اطلاعیه شرکت پرداخت الکترونیک سامان درخصوص راه اندازی صفحه"گزارش پرداخت 50000 ریال بابت صدور الکترونیک هرسند" بشماره 93/9387 مورخ 1393/01/27 تقدیم می گردد.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر نامه در ادامه مطلب


http://www.notary.ir/sites/default/files/93-9387.jpg