ارسال اظهارنامه مالیات بر رزش افزوده+صورت معاملات فصلی  دوره اول (فصل بهار)

با عنایت به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی ماده 169 دوره چهارم ( فصل بهار) سال 1393روز یکشنبه 1393/4/31 می باشد همکاران محترم مد نظر داشته باشند ارسال اظهار نامه و صورت معاملات فصلی دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و هرکدام می بایست جداگانه ارسال گردد .

تذکر-آن دسته از همکاران و دوستانی که صورت معاملات فصلی سالهای قبل را ارسال ننموده اند تا پایان امروز مهلت دارند .

آدرس سایتهای مورد نیاز و راهنما های مربوطه در ادامه  مطلب


*سایت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

http://www.evat.ir/index.htm

 

*سایت ارسال صورت معاملات فصلی آنلاین

http://ttms.tax.gov.ir/UserPanel.aspx   

 

*دانلود نرم افزار آفلاین(غیر بر خط) ارسال صورت معاملات فصلی

http://www.tax.gov.ir/pages/action/download/32

*راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی آنلاین

http://tehran778.persianblog.ir/post/247

*راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی آف لاین

http://mehdinikzad.persianblog.ir/post/30

مهدی نیکزاد

در پایان متذکر می شوم که بهتر است ابتدا صورت معاملات فصلی را ارسال کنید سپس نسبت به ارسال اظهار نامه اقدام نمائید تا مبالغ به طور اتوماتیک جایگزین و اظهار نامه تکمیل شده باشد.