به گزارش تیتر شهر:فرض کنید نیروی انتظامی پیروز دعوی با سازمان ثبت برای صدور سند خودرو شود و برگ سبز به عنوان تنها سند به رسمیت شناخته شود، در این صورت آیا ناجا مانع کسب درآمد دولت از مالیات می شود یا قیمت صدور برگ سبز چند برابر می گردد؟

 6 سال است که دعوای صدور سند رسمی و برگ سبز میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت و کانون سردفتران آغاز شده است.

قانون به صراحت اعلام کرده که سند رسمی خود ملاک کارهای قانونی است اما ناجا دست بردار نیست و همچنان برگ سبز را کافی می داند.

در این میان ناجا با استفاده از هزینه پایینتر صدور برگ سبز در مقابل سند رسمی توانسته افکار عمومی را با خود همراه کند اما آیا واقعا در صورت حذف سند رسمی، قیمت صدور برگ سبز افزایش نخواهد داشت؟

جدا از اینکه در این دعوا حق با کیست، بیایید زمانی را فرض کنیم که ناجا توانسته پیروز این دعوی شده و برگ سبز به عنوان سند خودرو به رسمیت شناخته شده باشد.

آن زمان است که سند رسمی و مراحل صدور آن در دفترخانه ها از بین رفته و هنگام تعویض پلاک، برگ سبز را به عنوان سند در اختیار خریدار قرار می دهند.

در این شرایط است که 2 نکته اساسی مطرح می شود. اول اینکه ایا نیروی انتظامی مانع کسب درآمدهای دولت از محل مالیات خرید و فروش خودرو می شود؟ و دوم اینکه آیا ناجا به همان راهی می رود که دفترخانه ها رفتند و هنگام صدور برگ سبز، انواع مالیات ها را به عنوان حق دولت از خریدار و فروشنده خودرو خواهند ستاند؟

*نیروی انتظامی مانع کسب درآمد دولت

در مورد اول باید گفت: بعید است که نیروی انتظامی بتواند خلاف قانون عمل کند و مانع اخذ مالیات از مردم شود.

مالیات ها امروزه منبع اصلی درآمد دولتها به شمار می رود و در ایران نیز دولت سعی می کند که درآمد خود از مالیات را افزایش دهد.

سالانه میلیاردها تومان از محل مالیات خرید و فروش خودرو نصیب دولت می شود و این روزها که دولت با کمبود منابع مواجه است، بهترین محل تأمین بودجه را می توان همین مالیات ها عنوان کرد.

حال با حذف سند رسمی، دیگر دفترخانه ها نمی توانند مالیات خودرو را اخذ کنند و اگر قرار باشد که ناجا هم تنها همین هزینه فعلی صدور برگ سبز را از مردم بگیرد، آنگاه دولت به شدت متضرر خواهد شد.

ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که بخشی از درآمدهای قوه قضائیه نیز از محل خرید و فروش خودرو تأمین می شود.

به طور مثال هزینه صدور سند رسمی برای یک خودرو پژو206 مدل سال 91 به قیمت 20 میلیون و 300 هزار تومان، 472 هزار تومان می شود.

از این مقدار تنها 149 هزار تومان سهم دفترخانه می شود و مابقی در قالب مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه ثبت و هزینه صدور الکترونیک سند رسمی توسط دولت و قوه قضائیه اخذ می شود.

واضح است که اگر ناجا نخواهد مالیات را اخذ کند، در هر مورد خودروبه مانند همین مثال بالا، دولت و قوه قضائیه مبلغی را (در مثال 323 هزار تومان) متضرر خواهند شد.

هزینه صدور برگ سبز 5 برابر می شود

در فرض دوم، ناجا جایگزین دفترخانه ها برای دریافت مالیات خرید و فروش خودرو می شود.

مقدمات این امر هم اکنون در برگ سبز فراهم شده و در پایین هر برگ جای مالیات و عوارض شهرداری وجود دارد که هم اکنون چون دفترخانه ها این هزینه را اخذ می کنند، خالی مانده است.

از آنجایی که دولت و قوه قضائیه از حق قانونی خود نمی گذرند، با حذف سند رسمی، مردم باید بار دیگر مالیات و حق ثبت خودرو را پرداخت کنند و آنگاه است که 323 هزار تومان به قیمت صدور برگ سبز برای خودرویی که در مثال بالا آوردیم، افزوده می شود.

برای صدور برگ سبز خودرو پژو 206 مدل 91 به قیمت 20 میلیون و 300 هزار تومان، ناجا 80 هزار تومان هزینه صدور برگ سبز اخذ می کنند و 323 هزار تومان نیز برای مالیات از مردم خواهد گرفت.

بنابر این هزینه صدور برگ سبز برای این خودرو 403 هزار تومان خواهد شد. شاید تصور کنید که این مبلغ 69 هزار تومان ارزانتر از هزینه صدور سند رسمی توسط دفترخانه ها خواهد بود اما فراموش نکنید که شما 472 هزار تومان به دفترخانه پرداخت می کردید و بعد نیز 80 هزار تومان به پلیس.

در حقیقت شما برای همین خودرو 552 هزار تومان پرداخت می کردید! حال فرض کنید که برگ سبز از چرخه حذف شود، شما در این هنگام تنها 472 هزار تومان پرداخت می کند، یعنی 80 هزار تومان ارزانتر.

بنابر این نمی توان گفت که حذف سند رسمی با 69 هزار تومان سود بیشتر دارد چرا که با حذف برگ سبز، 80 هزار تومان به نفع خریدار و فروشنده می شود.

در مجموع، باید گفت: قیمت کنونی صدور برگ سبز خودرو، موقتی است و در صورت حذف سند رسمی، جهت اخذ انواع مالیات ها قطعاً افزایش خواهد داشت مگر اینکه ناجا بخواهد مانع کسب درامد دولت شود.

منبع : تیتر خبر

http://titreshahr.ir/fa/news/5515/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF