کار مورد تقدیر جامعه سردفتران و دفتریاران استان  آذربایجان شرقی در مورد  توافق و هماهنگی با ادارات ثبت احوال استان در مورد اخذ مشخصات پرسنلی موکلین وکالتنامه های تنظیم شده در سنوات گذشته  

متن خبر بشرح ذیل منتشر شده است:

"باطلاع همکاران محترم میرساند :

 

در مورد اخذ مشخصات پرسنلی موکلین وکالتنامه های تنظیم شده در سنوات گذشته  ، که جهت استعلام ثبتی یا تنظیم سند در سامانه ثبت آنی مورد نیاز میباشد و اداره ثبت احوال تاکنون از دادن مشخصات به وکلای وکالتنامه های رسمی امتناع مینمود ، با اداره مذکور هماهنگی لازم بعمل آمده است تا در صورت مراجعه کسانی که وکالت رسمی از طرف شخص مورد نظر در دست دارند همکاری لازم بعمل آید."

منبع:سایت جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی