شکر خداوند بزرگ بخاطر شعور بالای صنفی و سیاسی همکاران و هم استانی های عزیزم، واقعا حضور حداکثری ایشان باید مورد  توجه همه همکاران سراسر کشور  علی الخصوص کانون تهران و سازمان ثبت باشد...
با این حضور چشمگیر وظیفه منتخبین سنگین تر از قبل خواهد بود  تا به اعتماد موکلین خود به بهترین شکل  پاسخ دهند.
واقعا بهترینها انتخاب شدند و این نشان از دقت نظر و علم بالای همکاران عزیزمان دارد.
به اساتید ارجمندم، منتخبین کانون از صمیم قلب تبریک عرض میکنم ودست ایشان را میفشارم.
تبریک به همه عزیزانی که خود را در معرض انتخاب قرار دادند.
تبریک به همکاران اصفهان که در انتخابات نقش بی بدیل خود را اجرا کردند.

زنده باد اصفهان
زنده باد کانون

اعلام نتایج قطعی شمارش آراء توسط هیات محترم  نظارت بشرح ذیل: