باسمه تعالی 
ریاست محترم سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور 
پدر ثبت نوین کشور جناب آقای تویسرکانی 
با  سلام ؛ 
احتراما
با توجه به اینکه تعویض پلاک خودروها به سبک و سیاق فعلی و جاری در ایران در هیچ جای دنیا وجود ندارد و این طرح فقط در آلمان سالهای قبل و در مدت کوتاهی اجرا و حدود 8سال قبل منسوخ گردیده است و با توجه به مراکز تعویض پلاک محدود در کشور که 1100شهر دسترسی به آنها ندارند و باید مسافت زیادی برای رسیدن به آن مراکز طی نمایند که متحمل زمان و هزینه و صرف سوخت زیادی خواهد بود که باتوجه به اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای برنامه ششم توسعه و توجه به سند رسمی،و وجود حدود 7100دفتر اسناد رسمی در جای جای میهن اسلامی، پیشنهاد میگردد لایحه ای با در نظر گرفتن موارد ذیل به مجلس ارایه گردد:
1-با توجه به سرمایه ای بودن خودرو در کشور و نشانه بیرونی برای آن و تفاوت با سایر اموال منقول از حیث دارا بودن موتور و شاسی وسایر موارد و با توجه به قوانین بین المللی و جهت شناسایی، دارا بودن پلاک ثابت و خاص برای خودروها همانند همه ی کشورهای جهان 
2- اتصال دفاتر اسنادرسمی  به سیستم بانک اطلاعاتی راهنمایی و رانندگی جهت وصول خلافی یا اطلاع از شکایت یا مشکلات و موارد پلاک و خودرو  
2- اجبار به اخذ معاینه فنی قبل از هر گونه انتقال و چک شدن مشخصات و اصالت خودرو توسط:
 الف-مراکز صدور معاینه فنی با حضور افسران بازنشسته یا شاغل راهنمایی و رانندگی
ب-مراکز راهنمایی و رانندگی که هم اکنون مشغول به کار هستند. 
ج-پلیس +10
د-دفاتر اسنادرسمی با بکارگیری پاره وقت افسران بازنشسته یا کارشناسان راهنمایی و رانندگی 
( با این روش هم مسایل فنی خودرو و اصالت احراز میگردد و هم  منبع درامد افسران وکارشناسان و ...  راهنمایی و رانندگی  حفظ خواهد شد و در دوردست ترین نقاط نیز مردم به راحتی اقدام به نقل و انتقال و احراز اصالت خودرو اقدام  خواهند بود  )
سپس با مدرک فوق نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی  در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.