علیرغم اظهار نظر دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر خروج موضوعی دفاتر اسناد رسمی از شمول تبصره  ی 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند ، مصوب 17/07/1392 مجلس شورای اسلامی ، دیروز ذیحسابی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، طی یادداشتی مقرر داشته:
– در خصوص تبصره 2 ماده واحده قانون "تعیین تکلیف تامین احتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند" دفاتر علاوه بر حق الثبت وصولی ، مبلغ یک در ده هزار قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیر منقول ، وصول و به حساب 2171321309005 تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد حاصل از یک در ده هزار قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیر منقول نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 واریز و فیش فوق را به پیوست قیمت همراه صورت حساب در آمدی ارسال نمایند. (از ابتدای سال 1393)
توضیح بنچاق: ضمنا به صورت شفاهی راهنمایی فرموده اند که با بانک سامان تماس بگیرید که گزینه ی این پرداخت را نیز روی دستگاه پوز ، برایتان فعال نمایند. مثال هم زده اند ، مانند: 50000 ریال به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی.
با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی مستندا به نظر اداره حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران خود را از شمول این دستور خارج دانسته و مبالغی از این بابت وصول نکرده اند، جا دارد کانون سردفتران و دفتریاران ، بلافاصله با رایزنی و گفتگو با مسئولین محترم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، از بروز تشتت و دوگانگی در عمل دفاتر اسناد رسمی جلوگیری نمایند .

منبع :بنچاق

جوابیه کانون در ادامه مطلب


چند نکته در مورد یادداشت بالا به نظرم رسید:

1-اینکه چرا موضوع تکلیف دفاتر از ابتدای سال 1393 باید در تاریخ 1393/1/19 اعلام شود.

2-چرا موضوع بع دفاتر کل کشور از طریق سامانه ابلاغ نشده است.

3-چرا در سامانه قسمت هزینه ها فعال نشده است

4-آیا تکلیف دفاتر اسناد رسمی است که با شرکت سامان تماس بگیرند و موضوع فعال نمودن گزینه ای در POS را درخواست کنند؟؟

5-آیا دایره حقوقی کانون سردفتران با سازمان ثبت برای اعلام نظرات مشورتی هماهنگ نیستند؟

6-بر فرض که چنین تکلیفی به دفاتر ابلاغ و اجباری گردد،  تکلیف اسناد تنظیم شده و تاریخ پرداخت و کارت کشیدنهای مکرر چیست؟

شایسته می بود کانون محترم سردفتران و دفتریاران پس از نظر خواهی سازمان موضوع مذکور را به دفاتر اعلام می نمود .

 در تاریخ 93/1/20 کانون سردفتریان و دفتریاران خبر ذیل را منتشر و مجددا پاسخ قبلی که دفاتر مشمول این بند نیستند را تکرار نموده است .

متن خبر:

قابل توجه همکاران سردفتر

قابل توجه همکاران سردفتر

پیرو صدور نامه شماره 101/92/177590 مورخ 1392/12/28 اداره کل ثبت اسناد واملاک استان تهران مبنی بر پرداخت مبلغ یک در ده هزار قیمت منطقه ای به شماره حساب 2171321309005 تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد حاصل از یک در ده هزار قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول (نزد بانک ملی) بابت اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاص که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، و اظهارنظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ناظر به عدم شمول قانون مذکور، بیمه حق الثبت نقل و انتقال املاک و اختصاص آن به حق الثبت املاک (دفتر املاک) مکاتبه لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است و در صورت اعلام نظر سازمان ثبت مراتب به اطلاع همکاران خواهد رسید."