مناطق ثبتی 5 گانه اصفهان و ادارات ثبت شهرضا -نجف آباد-شاهین شهر -فلاورجان-لنجان-مبارکه خمینی شهر -لنجان-کاشان-دولت آباد وگلپایگان

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان