سخنگوی کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با برنامه صبح با خبر در خصوص اختلاف بین دفاتر ثبت اسناد و نیروی انتظامی به سوالات مجری برنامه پاسخ داد .

به گزارش پایگاه اراده ملی ، محمد علی اسفنانی گفت : یک اختلافی بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در بحث مالکیت خودرو و اسنادی که صادر می کنند وجود دارد ، نیروی انتظامی قائل بر آن است که همان برگ سبزی که به عنوان شناسنامه خودرو صادر می کنند آن را سند مالکیت تلقی کنند و نقل و انتقال به همان طریق در نیروی انتظامی انجام شود و ضرورتی نداشته باشد که افراد در دفاتر اسناد رسمی حاضر شوند و نقل و انتقال انجام دهند و دفاتر اسناد رسمی قائل بر این هستند که نقل وانتقال خودرو یا هر نقل و انتقال مالکیتی الزاما اگر بنا باشد با سند رسمی صورت بگیرد باید در دفترخانه اسناد رسمی صورت گیرد .

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ادامه افزود : آنچه ما از قانون می دانیم این است که در بحث مالکیت و خصوصا بحث سند رسمی قانون تعریفی دارد سند رسمی سندی است که یا در اداره اسناد رسمی یا سازمان اسناد و املاک یا در دفترخانه اسناد رسمی آن هم با شرایطی که توسط مامورین دولتی و در چارچوب مقررات قانونی صورت بگیرد .

اسفنانی تصریح کرد : آنچه که نیروی انتظامی قائل بر آن است برگ سبزی است که برای خودرو صادر می کنند به اعتقاد ما آنچه که نیروی انتظامی صادر می کند شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت یعنی مشخصات خودرو و کسی را که خودرو تحویلش شده یا دارانده خودرو در حال حاضر می باشد آن برگ مبین آن است اما اگر بخواد نقل و انتقال صورت گیرد یعنی مالکیت منتقل شود آن هم به صورت رسمی الزاما باید در دفترخانه اسناد رسمی منتقل شود .

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مردم باید از طریق ثبت اسناد اقدام کنند و یا همان برگه ای که نیروی انتظامی می دهد کفایت می کند گفت : از لحاظ قانون آنچه که نیروی انتظامی صادر می کند مشخصات خودرو است و سند مالکیت محسوب نمی شود به همین خاطر نقل و انتقال را الزاماَ باید در دفتر اسناد رسمی انجام دهند و دفتر اسناد رسمی وقتی مشخصات منتقل علیه و منتقل کننده را می نویسد در قالب یک سند رسمی تحویل خریداری می کند که خودرو را از فرد قبلی دریافت کرده به همین دلیل دادگاهها به اسنادی که از سوی دفترخانه صادر می شود اعتبار می دهند و صرف صدور برگ سبز توسط نیروی انتظامی مبین نقل و انتقال مالکیت محسوب نمی کنند .

در این قسمت مجری برنامه از سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس پرسید ؛ کسانی که ماشین صفر از گروه های خودرو سازی داخلی تحویل می گیرند همزمان با تحویل خودرو برگ سبز خود را که بر روی آن سند مالکیت خودرو بر روی آن نوشته تحویل می گیرند و تا زمانی که خودرو در تحویلشان است هیچ گونه نقل وا نتقالی انجام ندهند و داشتن آن برگه که پلیس در اختیارشان قرار می دهد کفایت می کند و دیگر چه لزومی دارد به دفاتر رسمی برای سند زدن مراجعه کنند ؟

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال گفت : آنچه که آنها دریافت می کنند مبین مالکیت آنها است به دلیل اینکه اولین دستی هستندکه این مالکیت را بدست می آورند و تا زمانی هم که در اختیار خودشان باشد معتبر است اما اگرنقل و انتقال بخواهد صورت بگیرد و اختلاف نیروی انتظامی هم بر سر همین است یعنی نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی صورت گیرد و تا زمانی که خودرو در اختیار خودشان است هیچ نیازی نیست که به دفترخانه مراجعه کنند .

اسفنانی در پایان اضافه کرد : هزینه ای که بابت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می شود بسته به نوع خودرو متفاوت است و به صورت میانگین بین 100 هزار تا 300 هزار تومان می باشد .

منبع سایت خراسان

توضیح اینکه  خرج سند ذکر شده بابت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و حق التحریر است  که سهم دفتر خانه (حق التحریر )برای اسناد مذکور حدود 50 تا 60 هزار تومان است و مابقی به حساب سازمان ثبت و دارائی واریز می گردد و10 % مبلغ تحریر دفترخانه هم به حساب کانون تهران واریز می شود .مثلا کل خرج سند پراید حدود 96 هزار تومان است که 300000ریال مالیات و 150000ریال حق الثبت و 410000 ریال محضر است .