به نام خدا
با سلام
برای پرداخت 50.000 ریال صدور الکترونیکی اسناد و فعال شدن گزینه پرداخت "صدور الکترونیکی"در دستگاه pos بانک ملی می بایست مراحل ذیل به ترتیب انجام شود :
1-فهرست 2-ترمینال 3-مدیریت ترمینال 4-دریافت اطلاعات  و چند ثانیه باید منتظر بمانید  پس از کارت کشیدن در گزینه سرویس پرداخت  گزینه "1- صدور الکترونیکی" فعال شده است .
 در صورت حل نشدن مشگل با شماره تلفن 021.84080 (شرکت پرداخت الکترونیک سامان)تماس  بگیرید.