همکاران گرامی اخذ مبلغ 50.000 ریال به ازای تنظیم هر سند در سامانه باید از طریق pos پرداخت شده و به هیچ عنوان در مبلغ حق الثبت برنامه پرداخت الکترونیک فیلد حق الثبت نوشته و اضافه نشود چون به حساب دیگری واریز می شود و طریقه پرداخت به این نحو که بعد از پرداخت هزینه های سند اعم از تحریر و ثبت و یا مالیات سیلندر دوباره کارت کشیده و مبلغ 50000 ریال را با انتخاب گزینه خرید پرداخت و واریز نمائید تا به زودی (ان شاءالله و با توکل به خداوند) گزینه مورد نظر در سامانه و برنامه پرداخت الکترونیک سامان فعال شود.http://www.notary.ir/sites/default/files/sazman92-12-28.jpg