دریافت بسته فشرده شده(zip) حاوی درایوهای مخصوص دستگاه اثر انگشت:

-به اینترنت (بدون VPN)متصل شوید.

-لینک زیر را دریافت و ذخیره نمائید .

 1-دانلود درایور دستگاه فوترونیک اسکنر اثر انگشت اینجا  و 2- دانلود فایل میان افزار  FingerPrintMiddlewareSetupاینجا کلیک نمائید .

ابتدا درایور دستگاه نصب شود سژس میان افزار سامانه نصب و ژس از مطمئن شدن نصب میان افزار سیستم را ریست نمائید .

نکته :قبل از اطمینان از نصب میان افزار سیستم ریست نشود.

-فایل دریافت شده را طبق شکل زیر با راست کلیک از حالت فشرده خارج نمائید .

پس از خارج سازی از حالت فشرده فایلهای زیر را مشاهده می نمائید :

2-نصب درایو مربوط به دستگاه  اثر انگشت خریداری شده (راهنما تصویری در ادامه مطلب) :

 

نکته:در خصوص دستگههای GSS با توجه به 32 بیتی یا 64 بیتی بودن ویندوز سیستم خود،درایو صحیح را انتخاب و نصب نمائید .

برای تشخیص ویندوز 32 بیتی یا 64 بیتی اینجا کلیک نمائید.

3-نصب درایو عمومی واسط سامانه و دستگاه اثر انگشت(راهنما تصویری در ادامه مطلب) :

-فایل FingerPrintToolBox Installer را نصب نمائید.

-رایانه خود را Restart نمائید .

 

 

 ادامه مطلب تصاویر مربوط به مراحل نصبنصب 

FingerPrint VIRDI

 

 

دستگاه  اسکنر انگشت (پد) را به سیستم وصل کرده و مراحل ذیل را به  ترتیب  برای نصب درایور انجام دهید . . . .