نظر باینکه دفاتر اسناد رسمی از مشمولین رعایت ماده 169 مکرر قانون مالیات بر ارزش افزوده  شامل ثبت نام کد اقتصادی و ارائه صورت معاملات فصلی  هستند ،مکلفند با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir نسبت به ارائه صورت معاملات خود اقدام نمایند و در صورت عدم انجام وظایف قانونی  خود در قبال این قانون مشمول جریمه خواهند شد.

به همین منظور فایل راهنمای ورود به سامانه صورت معاملات فصلی که از تاریخ 91/1/1 الی پایان امسال در دوره های سه ماهه می بایست وارد شود در آدرس ذیل موجود می باشد .خلاصه اینکه پس از ورود به سایت پیش گفته  در قسمت سمت راست بر روی  صورت معاملات فصلی کلیک نموده و در آنجا بر روی لینک ورود به سامانه (سامانه ارسال صورت معاملات 169 مکرر و گزارش خرید و فروش الکترونیکی) طبق دستورات راهنما با دقت عمل نمائید . لازم به ذکر است از طریق دانلود نرم افزار ذیل همان صفحه به صورت آف لاین هم می توان نسبت به ارسال صورت معاملات فصلی اقدام نمود . 

 


http://s5.picofile.com/file/8108509984/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%86_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D9%81_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_169_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87.zip.html