سازمان ثبت اسناد برای سال آینده برنامه آزمون سردفتران ندارد

 

 

محمدحسن بکائیان در گفت وگو با خبرنگار فارس در بجنورد، وجود تعداد مورد نیاز دفترخانه بر اثر جمعیت کشور را از دلایل عدم وجود برنامه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ایجاد دفترخانه های جدید عنوان کرد.وی ادامه داد: هم اکنون افزون بر 7 هزار دفترخانه در سطح کشور، ثبت و ضبط اسناد رسمی را عهده دار هستند. به گفته معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ هم اکنون تعداد دفتر خانه های کشور بالاتر از استانداردها است.بکائیان خاطرنشان کرد: طبق استانداردها به ازای هر 15 هزار نفر جمعیت می بایست یک دفترخانه ایجاد شود.وی بیان داشت: به همین خاطر اکنون هیچ کمبودی به لحاظ تعداد دفترخانه ها در کشور نداریم و تعداد کنونی تکاپوی نیازها است.معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از افزایش وصول معوقات بانکی با اجرائیه های ثبت هم خبر داد. بکائیان در پایان یادآور شد: بر اساس آمار وصول معوقات بانکی با صدور اجرائیه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک امسال نسبت به سال قبل با افزایش همراه است.

منبع :سازمان ثبت كشور