راهنما تصویری ارسال آنلاین مالیات حقوق کارمند

به روز رسانی1394/11/15 

کلیک نمایید » » » » » راهنما ارسال لیست آنلاین  طبق سامانه جدید مالیاتی « « « « « کلیک نمایید 

به روز رسانی و راهنمای جدید در تاریخ  1395/2/18 که با توجه با تغییرات عمده سامانه مالیات بر حقوق امور مالیاتی راهنما جدید تهیه  و در آدرس http://mehdinikzad.persianblog.ir/post/473/ قابل بهره برداری و مشاهده است و در تلگرام از آدرسmahzarkhooneh@ میتوانید  استفاده نمائید .

(راهنما تکمیل خلاصه لیست در اینجا 1394/11/15)

- ابتدا  وارد سامانه http://salary.tax.gov.ir شوید(همان آدرس www.tax.gov.ir و ذیل

   به نام فهرست مالیات حقوق الکترونیکی شوید ).

 شماره تماس مرکز پشتیبانی سامانه مالیات بر درآمد حقوق 35087

اگر شماره اقتصادی قدیم سوال شد و با مشگل روبرو شدید شماره ملی را به جای آن وارد نمائید

 

آموزش در ادامه مطلب

 

نکته های وردد اقلام و ارقام مالیاتی کارمندان

1-در جدول الف حقوق و مزایای شغلی در فیلد اول طبق لیست بیمه و جمع کل در فیلد چهارم اتوماتیک تکمیل میگردد و فیلد پنجم معافیت ماده 91 در فصول 30 روزه مبلغ 137782 ریال می باشد (فرمول محاسبه ماده 91 بشرح حق بیمه سهم کارمند یا همان حقوق ثابت * 7% =a سپس a*2/7=b  که عدد بدست آمده ی b همان 137782 ریال و معافیت ماده 91 می باشد )و فیلد ششم حقوق بیمه منهای معافیت ماده 91 درج میگردد .

2-جدول ب شامل لیست کشوئی و عدم استفاده از مسکن و اتومبیل خواهد بود

3-جدول ج فقط برای ماه آخر سال یا در صورتی که موارد ذکر شده برای طول سال را ماهیانه پرداخت می نمائید درج کنید و برای اسفند تیک ماه آخر را بزنید .

4-15%سهم کارکنان به نسبت سهم در فیلدسوم جدول الف

توضیح :نظر به اینکه در جدول ج قید شده موارد پرداختی جهت پایان سال (با سوال از اداره دارائی محترم شهرضا:  البته ادارات امور مالیاتی برای محاسبه مالیات ودر  این سامانه ،کل حقوق متعلقه رابه صورت سالانه جمع کرده و از معافیت و حقوق مبنای سالانه استفاده می کنند  پس درج 15 %  پاداش سهم کارکنان در جدول ج یا الف فرقی نخواهد داشت )

5-جدول د  فیلد اول جمع مانده جدول الف

فیلد دوم صفر

فیلد سوم مانده کل بدست آمده در بالای این جدول منهای ماده 84یعنی منهای 10000000 ریال

فیلد چهارم 10% فیلد سوم و مالیات قابل پرداخت خواهد بود که اگر حقوق کلا کمتر از معافیت ماده 84 باشد این فیلد و فیلد سوم صفر خواهد بود

مد نظر داشته باشید تا اطلاع ثانوی سیستم جدول د را اتوماتیک محاسبه نخواهد کرد.

به روز رسانی 1393/11/11

برای دریافت چارت راهنما برای ارسال آنلاین لیست مالیات حقوق کارمند اینجا کلیک نمائید

نکته الف-خلاصه لیست فعلا باید به صورت دستی تکمیل و ثبت شود ولی مودیانی که با برنامه ITSبه صورت آفلاین فایل آپلود می نمایند فقط باید خلاصه لیست را چک کنند .

در صورت مشمول مالیات  بودن صدور قبض بعد از ارسال لیست میسر خواهد بود که باید در خلاصه لیست تیک نقدی را بزنید و ذخیره وسپس ارسال لیست نهایتا  چاپ قبض.

پس از تایید نهایی درصفحه (((آخرین لیستها )))) مقابل فهرست لیستها تیک خورده و مشخص است که لیست ارسال و تایید نهایی شده است .

 

 

نکته ج -برای ماه های بعد از قسمت

فهرست حقوق->عملیات->کپی لیست->انتخاب ماه مورد نظر از لیست کشوئی 

سایر قسمتها و لیست کپی شده و فقط مبالغ جدید ر در لیست حقوق هر کارمند و خلاصه لیست وارد نمائید و پس از دیدن خطاهای احتمالی نسبت به ارسال لیست اقدام فرمائید .


 

 

 

- ابتدامطابق تصویر  وارد سامانه http://salary.tax.gov.ir شوید(همان آدرس www.tax.gov.ir و ذیل  به نام فهرست مالیات حقوق الکترونیکی شوید ).

اگر شماره اقتصادی قدیم سوال شد و با مشگل روبرو شدید شماره ملی را به جای آن وارد نمائید

 

برای راهنمائی بیشتر با شماره تماس مرکز پشتیبانی سامانه مالیات بر درآمد حقوق 35087 در ارتباط باشید .

 نکته -نام کاربری و رمز  همان است که برای ارسال صورت معاملات فصلی استفاده می کنیم و نام کاربری با شماره ملی سردفتر شروع می شود .

 

 

 

 

2-برای این کار بالای سمت راست صفحه وارد منوی خدمات -> کارمندان -> حقوق بگیر جدید شوید،  وارد صفحه مطابق شکل خواهید شد که باید مشخصات کارمندان(تکمیل قسمتهای قرمز رنگ)را وارد نمائید و این کار رابرای هر کارمند تکرار نمائید و برای هر نفر ثبت لازم است . 3-

 

 

نکته-برای مشاهده اطلاعات وارد لیست کشوئی  خدمات>کارمندان>فهرست حقوق بگیر شوید

 

 

 

4-برای ثبت  اطلاعات لیست جدید و ماه جدید طبق تصویر زیر  وارد لیست کشوئی خدمات>لیست حقوق >لیست جدید شوید و ثبت نمائید  :