شماره حساب حق الثبت اسناد 2171320208005

 

شماره حساب مالیات نقل و انتقال خودرو(سیلندر) 2110101446008

شماره حساب حق الثبت استعلام های ثبتی 2171380221009 

شماره حساب رابط تمرکز درآمد صدور الکترونیک اسناد (50000ریال) 2171380231003
برای دریافت بخشنامه اینجا کلیک نمائید.

منبع:کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان