به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سامانه ارتباطی و اطلاع رسانی این سازمان ،  همزمان با هفته قوه قضاییه راه اندازی و از این پس اطلاعات، پیام ها ،اخبار سازمان و مطالب مورد نیاز کارکنان ، مسئولین و اصحاب رسانه از طریق شماره پیامک 50002706 برای آنان ارسال خواهد شد.

دریافت نظرات و پیشنهادات درحوزه دریافت خدمات مختلف ثبتی و امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق از دیگر کاربردهای تعریف شده این سامانه می باشد و مردم شریف میهن اسلامی می توانند موارد مذکور را ازطریق این سامانه با روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در میان بگذارند.