پس از  پیگیری و تلاش فراوان به اطلاع می رساند

دوستان و همکاران گرامی :گزارش  واریزی وجوه دفترخانه ملاک عمل ادارات محترم ثبت نبوده و برای امار نیازی به این آمار و چک کردن این مورد خاص نمی باشد .

 

الزام بررسی گزارشات آماری از سمت واحدهای ثبتی 

 

با درود و احترام

پیرو گزارشات واصله از سمت برخی دفاتر ثبت اسناد رسمی در خصوص بررسی گزارش واریزی وجوه دفترخانه از سمت واحدهای ثبتی و بروز برخی مشکلات جهت دفاتر محترم، باستحضار می رساند گزارش واریزی وجوه دفترخانه صرفاً جهت اطلاع رسانی به دفاتر ثبت اسناد در خصوص واریزیها بوده و ملاکی جهت محاسبه مبلغ سرجمع تراکنشهای ماهیانه دفاتر نمی باشد. چرا که برخی از تراکنشها دارای تاخیر واریز بدلایلی از قبیل: بسته نشدن دسته گردشهای دفاتر، عدم تسویه در تاریخ مقرر و ... بوده و گزارش واریز وجوه دفترخانه مختص اطلاع رسانی به دفاتر می باشد و نه واحدهای ثبتی. لذا تمامی واحدهای ثبتی محترم می بایست به گزارشات آماری (بر اساس تراکنشهای موفق دفاتر) استناد نموده و از آن صفحه جهت تائید وجوه واریزی دفترخانه استفاده نمایند.

با تشکر   -شرکت پرداخت الکترونیکی سامان

 

 


البته فکر می کنم این بخشنامه هیچکس رو بجز دفاتر اسناد رسمی شهرضا خوشحال نکرده باشد .

خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . . .