تفاهم نامه خوداظهاری بین کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال  1392 دفاتر اسناد رسمی 


 

 


 

 

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران مرکز